فصد عرق رأسه – عرقه دم

محمد بن سيرين

فصد عرق رأسه – عرقه دم

فإن فصد عرق رأسه استفاد رئيساً آخر، وإن لم يخرج من عرقه دم، فإنّه يقال فيه حق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close