لبس الامير او السلطان القلنسوه

محمد بن سيرين

لبس الامير او السلطان القلنسوه

لبسه إياها، قيامه بأسباب سياسته،

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *