د

الدفن في قبر بدون موت

الدفن في قبر بدون موت فی المنام

الدفن في قبر بدون موت فی المنام

محمد بن سيرين

الدفن في قبر بدون موت

ومن رأى كأنه الدفن في قبر بدون موت فی المنام، دلت رؤياه على أن دافنه يقهره أو يحبسه

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button