ش

الشهاب يتبع الشيطان

الشهاب يتبع الشيطان فی المنام

الشهاب يتبع الشيطان فی المنام

محمد بن سيرين

الشهاب يتبع الشيطان

فإن رأى كأن الشهاب يتبع الشيطان فی المنام، دلّت رؤياه على صحة دينه

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button