م

المحبوس يساير الامام

المحبوس يساير الامام فی المنام

المحبوس يساير الامام فی المنام

محمد بن سيرين

 المحبوس يساير الامام

إن كان المحبوس يساير الامام فی المنام أطلق وإن كان تاجراً نال ربحاً، وإن كان في خصومة ظفر، وإن كان محبوساً  أطلق،

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button