النواهش و اللواذع

محمد بن سيرين

النواهش و اللواذع

وألبان النواهش واللواذع صلاح ما بينه وبينِ أعدائه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close