خرج من دبره دود او قمل او ما يطعم

محمد بن سيرين

خرج من دبره دود او قمل او ما يطعم

فإن خرج من دبره دود أو قمل أو ما يطعم في جوفه، فإنّه يفارقه قوم من عياله الأقربين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *