رؤية السلطان

رؤية السلطان فی المنام

رؤية السلطان الجند فی المنام

محمد بن سيرين

 رؤية السلطان الجند

رؤية السلطان فی المنام في النوم، ملائكة الرحمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button