ش

شراء مصحف

شراء مصحف فی المنام

شراء مصحف فی المنام

محمد بن سيرين

شراء مصحف

إن رأى أنّه شراء مصحف فی المنام، انتشر علمه في الدين والناس، وأفاد خيراً

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button