ش

شراب اصفر

شراب اصفر فی المنام

شراب اصفر فی المنام

محمد بن سيرين

شراب اصفر

كل شراب اصفر فی المنام اللون في الرؤيا فهو دليل المرض

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button