ش

شيخ وهو شاب

شيخ وهو شاب فی المنام

شيخ وهو شاب فی المنام

محمد بن سيرين

شيخ وهو شاب

من رأى أنه شيخ وهو شاب فی المنام فإن ذلك وقار

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button