ع

على كتفه قر

على كتفه قر فی المنام

على كتفه قر فی المنام

محمد بن سيرين

على كتفه قر

على كتفه قر فی المنام ومن رأى أندا فإنه يستخرج من بيته سرقة

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button