قضيب سكر

قضيب سكر فی المنام

قضيب سكر فی المنام

تعني رؤية  قضيب سكر فی المنام أنك ستواجه أخباراً محزنة تجعلك قلقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button