ق

قطع احدى رجليه

قطع احدى رجليه فی المنام

قطع احدى رجليه فی المنام

محمد بن سيرين

قطع احدى رجليه

قطع احدى رجليه فی المنام فإن رأى إحدى رجليه قطعت، ذهب نصف ماله أو ذهبت قوته وضعفت حيلته وعجز عن الحرِكة

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button