نثر الدراهم او الدنانير

محمد بن سيرين

نثر الدراهم او الدنانير

نثرهم عليه الدراهم كذلك ونثرهم عليه الدنانير، إسماعهم إياه ما يكره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close