وضع الامير او السلطان قلنسوته

محمد بن سيرين

وضع الامير او السلطان قلنسوته

ووضع السلطان والأمير قلنسوته أو حلة قبائه أو منطقته، توانيه في سلطانه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close