ينادى من موضع بعيد

محمد بن سيرين

ينادى من موضع بعيد

من رأى أنه ينادى من موضع بعيد مجهول فأجاب مات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close