خاله او احيا ميتا

خاله او احيا ميتا فی المنام

خاله او احيا ميتا فی المنام

محمد بن سيرين

خاله او احيا ميتا فی المنام فإن رأى خاله أو ومن رأى كأنه أحيا ميتا، فإنه يسلم على يديه كافرا أو يتوب فاسق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button