خروج سمكة من الدبر

خروج سمكة من الدبر فی المنام

خروج سمكة من الدبر فی المنام

محمد بن سيرين

خروج سمكة من الدبر فی المنام فإن خرجت سمكة، ولدت له ابنة قبيحة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button