خف او مخلب او منقار

خف او مخلب او منقار فی المنام

خف او مخلب او منقار فی المنام

محمد بن سيرين

خف او مخلب او منقار فی المنام ولو رأى أن له خفا كخف البعير أو مخلبا كمخلب الطير، أو منقارا كمنقاره، فذلك قوة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button